Nasze kompetencje

Nasza założona i długoterminowa strategia inwestycyjna zakłada aktywne uczestniczenie w transformacji energetycznej. Inwestujemy w projekty odnawialnych źródeł energii, w tym farmy fotowoltaiczne oraz wiatrowe, magazyny energii, technologie wytwarzania zielonego wodoru, projekty hybrydowe oraz elektromobilność. Koncentrujemy się zarówno na akwizycjach projektów w jak i rozwoju własnych inwestycji. Naszą działalność uzupełniamy o kompleksowe świadczenie usług zarządzania projektami oraz generalnego wykonawstwa na rzecz uczestników szerokorozumianego rynku transformacji energetycznej. Jesteśmy otwarci na nowe możliwości inwestycyjne. Stawiamy na lojalne, długoterminowe relacje z naszymi partnerami biznesowymi.

Farmy Słoneczne i Wiatrowe

Rozumiejąc nieodwracalny proces transformacji źródeł wytwarzania energii elektrycznej z wyczerpywalnych surowców na te odnawialne i proekologiczne postawiliśmy na realizację inwestycji w elektrownie wiatrowe oraz fotowoltaiczne. To nasza główna specjalizacja oraz fundament polityki inwestycyjnej. Rozumiemy, że odnawialne źródła energii stanowią nie tylko ekologicznie zrównoważoną alternatywę, ale także rentowną inwestycję. Nasza wiedza i doświadczenia pozwalają dokładnie analizować projekty o największym potencjale poprawy środowiska naturalnego, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej w globalnym miksie energetycznym. Działając w duchu zrównoważonego rozwoju, dostarczamy wartość nie tylko naszym inwestorom, ale również społeczeństwu i przyszłym pokoleniom. Dążymy do optymalnych rozwiązań. Podążamy za nowymi technologiami oraz efektywnymi innowacjami.

Magazyny energii

Inwestycje w magazyny energii stanowią kluczowy element transformacji sektora energetycznego w kierunku coraz to bardziej zrównoważonych i efektywnych systemów energetycznych. To także istotny element naszej strategii inwestycyjnej. Jednym z postawionych przed nami celów jest optymalizacja zarządzania energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych, w tym zwiększenie elastyczności oraz niezawodności dostaw energii. Ze względu na rozwijający się charakter inwestycji w magazyny energii szczególną wagę przywiązujemy do analiz i ocen ryzyka poszczególnych inwestycji. Prowadzimy aktywne poszukiwania projektów magazynów energii w celu ich nabycia oraz realizacji tj. budowy i dalszej, długoterminowej eksploatacji pozwalającej na przechowywanie energii. Koncentrujemy się na kilku kluczowych elementach. Najważniejszym z nich jest realizacja inwestycji w projekty, a następnie budowa własnych magazynów energii celem zapewnienia zrównoważonego dostępu do energii oraz eliminacji jej strat. Przyświeca nam strategia integracji magazynów z posiadanymi i realizowanymi projektami odnawialnych źródeł energii, w tym farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych. Pozwala to na gromadzenie nadwyżek energii elektrycznej w okresach korzystnych warunków wytwórczych, a następnie wykorzystywanie przechowanej energii w okresach braku słońca czy mniejszej wietrzności. Znaczącą wagę przywiązujemy do wyboru technologii magazynowania, którą dostosowujemy do indywidualnie ocenianych czynników obejmujących m.in. wydajność, pojemność oraz wszelkie koszty związane z realizacją inwestycji. Główny nacisk stawiamy na efektywność oraz mierzalne korzyści finansowe takie jak oszczędności kosztów operacyjnych poprzez wykorzystanie tańszej energii w okresach niskiego popytu i sprzedaż energii po wyższych cenach w okresach szczytowych.

Projekty Wodorowe

W naszej strategii inwestycyjnej przyjęliśmy założenie, iż osiągnięcie neutralności klimatycznej w Polsce nie będzie możliwe bez wykorzystania, w kluczowych sektorach gospodarczych takich jak energetyka, technologii wodorowych. Z tego względu jednym z naszych zasadniczych zadań inwestycyjnych jest wykorzystanie energii odnawialnej do wytwarzania zielonego wodoru tj. najbardziej ekologicznego paliwa. Zielony wodór znajduje wiele zastosowań w przemyśle chemicznym, petrochemicznym oraz stanowi niewątpliwą przyszłość sektora napędzania różnego rodzaju pojazdów mechanicznych. Inwestycje w zielony wodór to inwestycje w rozwój technologii, infrastruktury i rynków związanych z tym paliwem. W ślad za planami oraz wytycznymi Unii Europejskiej, która planuje zainwestować miliardy euro w zwiększenie produkcji i wykorzystania zielonego wodoru do 2030 roku nasza strategia inwestycyjna nie może pomijać tego, kluczowego obszaru. Zapewnienie własnego dostępu do stosownych mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach wytworzenia, połączenie energetyki wiatrowej z źródłami fotowoltaicznymi stanowi nasz główny cel. Inwestujemy w bezemisyjną produkcję zielonego wodoru oraz w tzw. projekty off-grid, które zostaną zintegrowane z najbardziej zaawansowanymi technologicznie elektrolizerami.

Elektromobilność

Wierząc, że elektryczne pojazdy i związana z nimi infrastruktura staną się siłą globalnej transformacji energetycznej inwestujemy rozwój sektora elektromobilności. Chcemy aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu tego rynku. Dostrzegamy potencjał w konieczności rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, co umożliwi szybsze i sprawniejsze przejście na zrównoważony i ekologiczny sposób przemieszczania się. W ramach grupy spółek portfelowych dostarczamy kompleksowe rozwiązania do ładowania pojazdów elektrycznych spełniające najwyższe standardy. Wdrażamy zaawansowane technologicznie, profesjonalne rozwiązania adaptacyjnej optymalizacji mocy, generując dla Klientów realne oszczędności w kosztach przyłączenia do sieci, instalacji i wykorzystywanej mocy. Budujemy własną sieć stacji publicznych, aby zapewnić polskim kierowcom wygodne i szybkie ładowanie samochodów. Nasze kompetencje obejmują doradztwo i sprzedaż stacji ładowania oraz stabilnych systemów do ich obsługi. Realizujemy audyty celem dobrania dla przedsiębiorców flotowych i tych, którzy chcą mieć własne stacje ładowania pojazdów elektrycznych odpowiednie, optymalne rozwiązania sprzętowe. Instalujemy i serwisujemy wspierając Klientów w kwestiach użytkowych i technicznych. Budujemy publiczne stacje do ładowania rozszerzając sieć o kolejne lokalizacje w Polsce. Nasze stacje są stabilne i obsługiwane przez wyszkolony, certyfikowany zespół specjalistów. Zapewniamy pełne wsparcie w zakresie projektowym, procesach formalnych, odbiorach UDT oraz opiekę posprzedażową i zarządzanie stacjami.

Zarządzanie Projektowe

Pełnimy rolę zarządcy projektu farm fotowoltaicznych koordynując wszystkie etapy od projektowania po budowę i uruchomienie instalacji. Zapewniamy klientowi spójne i efektywne wdrożenie. Jesteśmy profesjonalnym uczestnikiem sektora odnawialnych źródeł energii, oferującym dla innych inwestorów realizujących projekty elektrowni fotowoltaicznych kompleksowe usługi EPC (Engineering, Procurement, and Construction) oraz O&M (Operations and Maintenance). Nasza główna ekspertyza obejmuje projektowanie, generalne wykonawstwo w formule „pod klucz”, energetyzację oraz utrzymanie elektrowni fotowoltaicznych oraz wiatrowych. Dostarczając kompleksowe usługi EPC jesteśmy odpowiedzialni za każdy etap projektu, od jego projektowania, przez zakupy i generalne wykonawstwo, aż do finalnej energetyzacji zapewniając m.in. pełną obsługą merytoryczną oraz administracyjną procesu przyłączenia elektrowni do sieci elektroenergetycznej. Działamy zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi. Współpracujemy wyłącznie i bezpośrednio z globalnymi dostawcami zapewniając najwyższą jakość komponentów, urządzeń oraz instalacji. Nasza rola nie kończy się po zakończeniu budowy. Oferujemy również usługi O&M, co oznacza, że zajmujemy się bieżącym utrzymaniem i nadzorem nad działaniem elektrowni fotowoltaicznych. Naszym celem jest zapewnienie długotrwałej i efektywnej pracy instalacji, co przekłada się na stabilność i rentowność inwestycji.

Generalne Wykonawstwo

Świadczymy usługi generalnego wykonawstwa instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, magazynów energii. Nasze usługi obejmują generalne wykonawstwo zarówno małych instalacji dla klientów indywidualnych, jak i instalacji przemysłowych dla klientów biznesowych. Prowadzimy także usługi generalnego wykonawstwa niezależnych elektrowni fotowoltaicznych – zarówno tych do mocy 1 MW jak i powyżej. Oferujemy kompleksowe usługi związane z generalnym wykonawstwem. Odpowiadamy za zakup niezbędnych materiałów i komponentów. W przypadku instalacji fotowoltaicznych są to panele słoneczne, inwertery, konstrukcje montażowe, okablowanie. Współpracujemy bezpośrednio z globalnymi dostawcami oferując tym samym najwyższą jakość. Główna nasza usługa polega na budowie i montażu instalacji przemysłowych oraz farm fotowoltaicznych. Nasze prace obejmują m.in. wykonanie niezbędnych prac ziemnych, montaż paneli słonecznych na dedykowanych konstrukcjach, instalację inwerterów oraz połączenie układów elektrycznych. Podłączamy również farmę do sieci elektrycznej tj. prowadzimy cały proces energetyzacji, w tym uzyskujemy odpowiednie zgody z operatorem, aby zapewnić bezpieczne i zgodne z przepisami przyłączenie do sieci. Po zakończeniu instalacji przeprowadzamy testy i uruchomienie systemu fotowoltaicznego. Oferujemy usługi O&M oraz obsługę pogwarancyjną, w ramach której zapewniamy pełne wsparcie techniczne i bieżące utrzymanie instalacji.

Kontakt

Jeśli jesteś inwestorem lub firmą, która podziela naszą pasję i wizję przyszłości opartej na odnawialnych źródłach energii skontaktuj się z nami. Razem możemy kształtować przyszłość energetyki, która jest czysta, zrównoważona i wydajna.