Relacje Inwestorskie

Warszawa, 28.02.2024 r.

Szanowni Państwo,

Spółki Elbrus Project Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , Farma PV 10 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Elbrus OZE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przejęcie całego majątku Farma PV 10 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Elbrus OZE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółek przejmowanych przez Elbrus Project Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej („Połączenie”)

W celu wykonania obowiązku określonego w art. 500 §2 1 Kodeksu Spółek Handlowych spółki Elbrus Project Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , Farma PV 10 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Elbrus OZE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie udostępniają poniżej Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Plan Połączenia będzie dostępny bezpłatnie na niniejszej stronie internetowej będącej stroną internetową zgłoszoną w rejestrze przedsiębiorców KRS dla: Elbrus Project Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , Farma PV 10 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Elbrus OZE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników podejmującego uchwałę w sprawie Połączenia.

Załącznik

Plan Połączenia Spółek